Workshop Panasonic
BIGCAMERA x Panasonic Lumix S9 Workshop
สถานที่่ ถนนทรงวาด

BIG CAMERA x Panasonic: Lumix S9 Workshop

ถนนทรงวาด Set ค่ายังไงให้จบหลังกล้อง ถ่ายยังไงก็สวยกับ Panasonic Lumix S9

กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมถ่ายภาพ Big Camera Photo Workshop บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการถ่ายภาพให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่ร้าน บิ๊ก คาเมร่า และร้าน Wonder Photo Shop by Big Camera ภายใต้ชื่อกิจกรรม Big Camera Photo Workshop ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไว้ดังนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนคอร์ส

  • ซื้อกล้องดิจิตอลเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการภายใต้แบรนด์ ที่ร้าน บิ๊ก คาเมร่า จัดจำหน่าย สาขาใดก็ได้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้
  • สิทธิ์ในการลงทะเบียน 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน ที่ร้าน BIG Camera สาขาใดก็ได้ ( กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้ามาแล้วมากกว่า 6 เดือน มีความประสงค์ที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รบกวนติดต่อพนักงานที่ประจำหน้าสาขาเพื่อนำส่งข้อมูลของลูกค้ามายังแผนกสื่อสารการตลาด)
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจากทางเจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดเท่านั้น หากไม่มีหลักฐานใบเสร็จการซื้อสินค้าและไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียน แต่เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ทางบริษัทฯ จัดงาน ทางเจ้าหน้าที่จะต้องเก็บเงินมัดจำ 5,000 บาท เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์   และทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินมัดจำนับจากวันที่ได้รับเอกสารไปอีก 7-14 วันทำการ ต่อเมื่อผู้ที่ลงทะเบียนส่งหลักฐานใบเสร็จซื้อสินค้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
  • สงวนสิทธิ์ 1 ใบเสร็จ / ใบรับประกันสินค้า ต่อ 1 ท่านเท่านั้น (กรณีมีผู้ติดตามต้องชำระเงิน 1,400 บาท เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม)
  • 1 ใบเสร็จในการซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 คอร์ส แต่หากซื้อกล้องดิจิตอลและซื้อเลนส์เพิ่มอีก 1 ชิ้น สามารถให้ทางเจ้าหน้าที่แยกบิลใบเสร็จเพื่อใช้ลงทะเบียนในคอร์สอื่นๆ ของทางบริษัทฯ ได้อีก 1 คอร์ส
  • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนผ่านทาง www.bigcamera.co.th เพื่อสำรองสิทธิ์และเลือกวันที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

ตารางเวลากิจกรรม
วันที่
เวลา
14 กรกฎาคม 2024
9.00-14.00 น.

หมวดหมู่สินค้า