แบบฟอร์มสมัครงาน

สมัครตำแหน่ง
เงินเดือนที่ต้องการ
 
วันที่สามารถเริ่มงานได้
 

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ
 
ชื่อ
 
First Name
 
นามสกุล
 
Last Name
 
วัน/เดือน/ปีเกิด
 
หมายเลขติดต่อ
 
อีเมล
 
รูปถ่าย
 
รูปถ่าย
 

ประวัติการศึกษา

มัธยม/ปวช.
 
อนุปริญญา
/ปวส.
อนุปริญญา/ปวส.
 
ปริญญาตรี
 
ปริญญาโท
 
ปริญญาเอก
 

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์
การทำงาน
ประสบการณ์การทำงาน
ปี เดือน
 
วัน/เดือน/ปี
เริ่มงาน
วัน/เดือน/ปีเริ่มงาน
วัน/เดือน/ปี
สิ้นสุด
วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด
 
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
 
ที่อยู่
 
เบอร์โทร
บุคคลอ้างอิง
 
ตำแหน่ง
เงินเดือนล่าสุด
 
เพิ่มประวัติ
 

ความสามารถพิเศษ

ด้านคอม
พิวเตอร์
ด้านคอมพิวเตอร์
 
 
ด้านภาษา
อังกฤษ
ด้านภาษาอังกฤษ
 
ด้าน Linux
 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารแนบ
*เช่น Transcript เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร เอกสารสำคัญต่างๆ ขนาดไฟล์รวมกันต้องไม่เกิน 5 MB ไฟล์ที่สามารถใช้ได้ .jpg, .png, .jpeg, .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar

เลือกไฟล์
 
เลือกไฟล์
 
เลือกไฟล์
 
สมัครงาน
 

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..