ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม Sony AI Hybridgraphy Workshop

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม Sony AI Hybridgraphy Workshop
21/02/24
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม Sony AI Hybridgraphy Workshop

รายชื่อผู้เข้าอบรม Sony AI Hybridgraphy Workshop พาเพื่อนๆไปฝึกถ่ายรูปทำคอนเทนต์ การทำรีวิว เทคนิคถ่ายภาพและวิดีโอ ให้ออกมาสวย ทัชใจคน
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

 

กด CTRL + F แล้วพิมพ์รายชื่อที่ต้องการตรวจสอบ

 

1. คุณศุทธสุดา เมฆธารา

 

2. คุณณัฐพล ศิริพฤกษ์พงศ์


3. คุณสุรพงษ์ ยศตะโคตร


4. คุณเพ็ญพักตร์ งามเสถียร

 

5. คุณกันตพัฒน์ อภิศรัทธาพิทักษ์


6. คุณวัลยา ตั้งกิจเวทย์


7. คุณตูแวอายุ นาเปาะ


8. คุณนครินทร์ แซ่ตั้ง


9. คุณสุธาสินี ปานใหญ่


10. คุณอนุรักษ์   ประกอบจิตต์


11. คุณชัยวัฒน์  แก้วสีคร้าม


12. คุณอธิพงศ์ ประยูรญาติ


13. คุณณัฐวัฒน์ ธนพลเกียรติ


14. คุณวรางค์ริทธิ์ อิงกุตนันท์ 


15. คุณจิตติภัทร จำปาเงิน


16. คุณสิริพิรี เหรียญชัยวานิช


17. คุณสุธีรา คมนาธรรมโกมล


18. คุณวันทพล งามดี


19. คุณบดี วงศ์เจนสันต์

 

 

บทความ ก่อนหน้านี้:
บทความ ถัดไป: