ประกาศรางวัลแจกจริง 15 ความสุข กับแคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2023

ประกาศรางวัลแจกจริง 15 ความสุข กับแคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2023
20/02/24
ประกาศรางวัลแจกจริง 15 ความสุข กับแคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2023

         บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ศูนย์รวมกล้องดิจิทัลที่มีความสุขให้เลือกมากที่สุด ขอแสดงความยินดีสําหรับลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2023 ซึ่งได้ทําการจับรางวัลในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สํานักงานใหญ่ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยมี คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์, ดร.นิวรรณ เตือนใจยา ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโสบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และว่าที่ร้อยตรีอริยธัช ไชยบุศราสิทธิ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจสอบเอกสาร รวมรางวัลทั้งสิ้น 15 รางวัล

         

         ท่านผู้โชคดีจะได้รับทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพสุด Exclusive กับ เต้ย-จรินทร์พร จุนเกียรติ ใน Fashion Photo Workshop กับช่างภาพแฟชั่นระดับ Top Class แถวหน้าสุดของประเทศไทย คุณจอร์จ-ธาดา วารีช พร้อมด้วย Landscape Photo Workshop จาก คุณกอล์ฟ-กันตพัฒน์ พฤฒิธรรมกูล แห่งเพจ กอล์ฟมาเยือน ณ ประเทศจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน กับไข่มุกเม็ดงามแห่งคอเคซัสที่รอคุณมาสัมผัสความงามอันยิ่งใหญ่ของนครากลางมหาขุนเขา เพื่อค้นหามุมภาพสุด Exclusive และ Georgia Landmarks อีกมากมายที่ตากล้องต้องไปเยือนให้ได้

         

         ซึ่งในครั้งนี้เรามีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ Workshop ถ่ายภาพสุด Exclusive จํานวน 2 ครั้ง เที่ยวพักผ่อนที่กูดาอูรีดินแดนสีขาวที่หยาดน้ำฟ้าร่วงพราวเป็นละอองน้ำแข็ง ส่องวิวหลักล้านผ่านม่านหมอกและขุนเขาอันมีโบสถ์เก่าเกอร์เกตอนุสรณ์สถานสำคัญทางจิตวิญญาณที่ตั้งตระหง่านท้าทายกาลเวลารอคุณมาลั่นชัตเตอร์ ร่วมสัมผัสมนต์ขลังของมหากางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งอดีตเหมืองหลวงมิสเคต้าเมืองท่าสำคัญทางศาสนาบนเนินเขาสีมรกต อันเป็นจุดตัดบรรจบของมหานทีสีครามแห่ง Aragvi และ Mtkvari จิบไวน์-ชิมฆินกาลีแล้วท่องไปในวิถีและมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่าทบิลิซี ที่เป็นดั่งจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางทางการค้าของเส้นทางสายไหม ชมวิวสวยกลางหุบเขาที่หมู่บ้านมรดกโลกจูทา หมู่บ้านซึ่งทอดตัวอยู่บนทิวทัศน์ที่จัดว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก รวมถึง Georgia Landmarks อีกมากมายที่รอคุณมาลั่นชัตเตอร์ พร้อมดินเนอร์ และปาร์ตี้สุด Exclusive จํานวน 15 รางวัล

 

         โดยมีดร.นิวรรณ เตือนใจยา ผู้จัดการแผนกการตลาดอาวุโส บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนดูแลความสุขของลูกค้าผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน ตลอดการเดินทาง บริษัทฯ ใคร่ขอยืนยันว่า ทางบริษัทฯ ได้เตรียมของรางวัลต่างๆ เพื่อมอบให้แก่ผู้โชคดี สำหรับการร่วมกิจกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 15 รางวัล รางวัลละ 191,186.66 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,867,799.09 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) เดินทางระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2567

 

         บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2023 ทั้ง 15 รางวัล โดยมีรายชื่อผู้โชคดี ดังต่อไปนี้

 

 1. คุณบัณฑิตา เพ็ญสุริยะ หมายเลขโทรศัพท์ 082-565××××
 2. คุณชัยศิริ เตียงศิริชัยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 097-197××××
 3. คุณอานนท์ น้อยคำ หมายเลขโทรศัพท์ 084-917××××
 4. คุณพรทิพย์ สินพิทักษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-874××××
 5. คุณอธิบญาณ ภาคย์สุภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 092-498××××
 6. คุณทวีศักดิ์ วงษ์อุดม หมายเลขโทรศัพท์ 081-151××××
 7. คุณสรินทร์ยา สุพรรณพงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-140××××
 8. คุณพงศธร หลวงสิงห์ไชย  หมายเลขโทรศัพท์ 087-304××××
 9. คุณปริมวรัศมี มณีเลิศ หมายเลขโทรศัพท์ 095-565××××
 10. คุณพงศ์พล โล่ห์สถาพรพิพิธ หมายเลขโทรศัพท์ 086-775××××
 11. คุณรักษ์รัก ทองมี หมายเลขโทรศัพท์ 091-490××××
 12. คุณพัชชลดา จันทร์เปรม หมายเลขโทรศัพท์ 081-799××××
 13. คุณเจตต์ ภิญโญยิ่ง หมายเลขโทรศัพท์ 081-664××××
 14. คุณดรัณพัทธ์ วิยากรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 082-025××××
 15. คุณอาทิตย์ โชติ หมายเลขโทรศัพท์ 063-360××××

 

         ทางบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จะติดต่อผู้โชคดีด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 063-2026955 และ 063-2026956 เท่านั้น เพื่อป้องกันการสวมรอยจากมิจฉาชีพ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับประสบการณ์อันมีค่า ทางการถ่ายภาพ และมีความสุขในทริปท่องเที่ยวนี้

 

เงื่อนไขการรับรางวัล มีดังนี้

 

 1. รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในทุกกรณี
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ (เว้นแต่เป็นบุพการีหรือทายาท ใช้นามสกุลเดียวกันเท่านั้น) แต่ต้องนำกล้องที่ระบุในคูปองเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ ประเทศจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน
 3. คุณลูกค้าต้องชำระภาษี 5 % ตามมูลค่าทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ ประเทศจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน
 4. คุณลูกค้าสามารถยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และ ชำระเงินค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ ประเทศจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน ไม่เกินวันที่ 17 มีนาคม 2567 นี้เท่านั้น
 5. คําตัดสินใดๆ ของบริษัท ฯ ถือเป็นเอกฉันท์
 6. การขอรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตัวแทนใช้ชื่อภาพ เสียง และข้อมูลอื่นๆ ของผู้รับรางวัลในการโฆษณา และการค้า โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 7. พนักงานบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

 

         บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขการขอรับรางวัลโดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบมีดังนี้

 

1.กรอกแบบตอบรับการยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล (ตาม Link ที่ส่งให้ทาง SMS เบอร์มือถือของผู้โชคดี)

 

2.กรุณาแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสลิปการโอนเงินค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ ประเทศจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน โดยลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม ซอย 114 เลขบัญชี 406-548639-2 ประเภท บัญชีออมทรัพย์ ส่งมาที่ Emai : info.bigcamera@gmail.com

 

3.หลังจากดำเนินการส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเดินทางรวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง อาทิ หนังสือเดินทาง (passport) ได้ที่ บริษัท เวิลด์  เซอร์ไพร้ส  ทราเวิล จำกัด ติดต่อคุณอลิศา แสนรักษาราษฎร์ (นุ่ม) Incentive Sales Tel. 0642923939

บทความ ก่อนหน้านี้:
บทความ ถัดไป: