ประกาศ!!! นโยบายการรับประกันและค่าบริการสินค้า SIGMA

 

ค่าบริการตรวจเช็ค

รุ่น ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 3 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการ 321.-

 

ค่าบริการอะไหล่

รุ่น ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 3 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ค่าอะไหล่ตามจริง (ได้รับส่วนลด 5%)

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าอะไหล่ตามจริง (ไม่มีส่วนลด)

 

ค่าบริการทำความสะอาดเลนส์ (ขึ้นอยู่กับขนาดเลนส์)

รุ่น ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 3 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ราคาตั้งแต่ 700 - 1,750 บาท

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคาตั้งแต่ 1,400 - 3,500 บาท

 

ค่าบริการอัพเฟิร์มแวร์

รุ่น ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 3 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคาตั้งแต่ 700 - 900 บาท

 

ค่าบริการปรับจูนโฟกัส (ขึ้นอยู่กับขนาดเลนส์)

รุ่น ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 3 ปี 
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ราคาตั้งแต่ 1,400 - 2,100 บาท

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคาตั้งแต่ 2,800 - 4,200 บาท

 

ค่าบริการค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อมต่างประเทศ (กรณีไม่สามารถซ่อมภายในประเทศได้)

รุ่น ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 3 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ค่าบริการจัดส่ง ไป - กลับ 12% จากราคาปกติของสินค้านั้นๆ

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการจัดส่ง ไป - กลับ 25% จากราคาปกติของสินค้านั้นๆ

 

มั่นใจอะไหล่ศูนย์ SIGMA แท้ 100%

เนื่องจากศูนย์ไม่จำหน่ายอะไหล่ให้กับร้านทั่วไป

 

ตัวอย่าง ใบรับประกัน ชีร์ โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

#เงื่อนไขการรับประกัน
1. สินค้า SIGMA ประกันศูนย์ไทย คือ สินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น หรือ สินค้าที่จัดจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ได้รับการประกัน 3 ปี สำหรับสินค้าประเภทเลนส์ และ รับประกัน 2 ปี สำหรับสินค้าประเภทกล้อง ฟรีค่าแรงและค่าอะไหล่ เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ www.shriomarketing.co.th ภายใน 7 วัน รวมถึงสินค้า SIGMA ที่ซื้อจากประเทศในกลุ่ม ASIA และ Oceania ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น , จีน , ฮ่องกง , กัมพูชา , อินเดีย , เกาหลี , คูเวต , สิงคโปร์ , ไต้หวัน และ ประเทศออสเครเลีย จะได้การรับประกัน 1 ปี สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีใบเสร็จที่ระบุข้อมูลครบถ้วน ได้แก่ วันที่ซื้อสินค้า , ชื่อผู้ซื้อ และ บัตรรับประกันสินค้า จากร้านค้าที่ซื้อจากประเทศนั้นๆ

2. การรเข้ารับบริการผู้ใช้จะต้องแสดงบัตรรับประกันสินค้าทุกครั้ง กรณีไม่มีบัตรรับประกันสามารถตรวจสอบโดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์บริการชีร์โร่

3. การรับประกันสินค้าจะอยู่ภายใต้การใช้งานปกติ หรือ ความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิต กรณี ทำตก / หล่น / รา / ฝ้า หรือ ความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากผู้ใช้งาน จะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดทันที

4. สินค้าหมดประกันศูนย์ จะได้รับส่วนลดค่าแรงและค่าอะไหล่ 50% ทุกกรณี

5. กรณีส่งซ่อมต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าแรงและค่าอะไหล่ ซึ่งหลังจากประเมินค่าซ่อมแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อตกลงการซ่อมก่อนส่งซ่อมต่างประเทศ

6. อัตราค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

7.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะอยู่ภายใต้การประเมินและดุลยพินิจของช่างผู้ประเมิน

#หมายเหตุ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและอัตราค่าบริการต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..