ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับสิทธิ์เข้าร่วม Panasonic Photo Trip สุด Exclusive ที่ประเทศเวียดนาม

17/7/2017
  

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับสิทธิ์เข้าร่วม  Panasonic Photo Trip สุด Exclusive ที่ประเทศเวียดนาม กับสถานที่สุดฮิป โฮจิมินห์ - ฟานเทียต - มุยเน่

 

 • คุณจักร์ ชมภูนท
 • คุณอนันดา เลี้ยงพฤกษา
 • คุณถาวร ปลื้มวีระจิตร
 • คุณภีรพงศ์ โกมุนบุตร
 • คุณช่อเพ็ชร จารุเสาวภาคย์
 • คุณผกาวรรณ์ มดชะลา
 • คุณอังคณา
 • คุณณนันท์ วัฒนินธ์วงศ์
 • คุณอัษฏาภรณ์ ไตรยาวัฒน์
 • คุณพัทรารัตน์ พวรรณโภชน์
 • คุณณิชกานต์ ชทชื่น
 • คุณวันท์วัฒนี พงศ์ธนาธีรโชติ
 • คุณเพียงดาว ชาโชคสมบัติ
 • คุณมาลัย ชมภูนุช
 • คุณโกสิต ธูปทองนิ่ม
 • คุณวัชระ พุ่มสุข
 • คุณญาศิต สมบัติรักษ์
 • คุณสุนทรีย์ เสาว์สิห์
 • คุณศักย์วริศ พลอยประดับ
 • คุณศิรินทิพย์ มีสุขอำไพรัตน์
   

บทความอื่นๆ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ผู้สนุบสนุนโครงการ RPST YOURS PHOTO CAMP ครั้งที่ 5 ประจาปี 2560
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม Olympus The Master Of Premium Photo Workshops 2018 : คอร์สวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561