ประกาศ!!! นโยบายการรับประกันและค่าบริการกล้องดิจิตอลพานาโซนิค (Panasonic)

ค่าบริการตรวจเช็ค

รุ่น Lumix S1, GH5S, GH5, G9

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 1,000.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 8,000.-

รุ่น Lumix G95, G85, G7, GX9, GX85, GF10, GF9

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 1,000.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 5,000.-

 

ค่าบริการตรวจเช็ค

รุ่น Lumix FZ300, FZ1000M2, TZ220, LX1000M2, LX10, TZ95, TZ90

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 800.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 5,000.-

รุ่น Lumix HX-V180, V385, W585, V800, VX1, WXF1

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 1,000.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 5,000.-

 

ค่าบริการอะไหล่

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี!**

นอกประกัน
- ค่าอะไหล่ตามจริง

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าอะไหล่ตามจริง

 

ค่าบริการทำความสะอาดเซ็นเซอร์

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี!

นอกประกัน
- ราคา 500.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 1,500.-

 

ค่าบริการอัพเฟริมแวร์

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี!

นอกประกัน
- ฟรี!

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 2,000.-

 

ค่าบริการตรวจเช็ค

เลนส์ ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 1,000.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 8,000.-

รุ่น HC-MDH3, PV100

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

นอกประกัน
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 2,000.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 8,000.-

 

ค่าบริการทำความสะอาดตัวกล้องและเลนส์

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี!

นอกประกัน
- ราคา 500.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 1,500.-ค่าบริการทำความสะอาดตัวกล้องและเลนส์

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 2 ปี
- ฟรี!

นอกประกัน
- ราคา 500.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 1,500.-

 

มั่นใจอะไหล่ศูนย์ Panasonic แท้ 100% 

เนื่องจากศูนย์ไม่จำหน่ายอะไหล่ให้กับร้านทั่วไป

เงื่อนไข
1. โปรดแสดงบัตรรับประกันของผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
2. กรณีที่ไม่มีบัตรรับประกัน สามารถตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์บริการพานาโซนิคได้ โดยการแจ้งหมายเลขเครื่องลิตภัณฑ์
3. ราคาในตารางข้างต้น เป็นราคารวมไม่ VAT
4. ไม่รับประกันสินค้าที่ซ่อมจากบุคคลอื่นหรือซ่อมโดยศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง หรือใช้อะไหล่ที่ไม่ได้มาตรฐานของพานาโซนิค

หมายเหตุ
*เครื่องประกันศูนย์ไทย หมายถึง ผลิตภัณฑ์กล้องและเลนส์ ที่นำเข้าและจำหน่ายโดย บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น
**เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามข้อกำหนดในบัตรรับประกันของบริษัทฯ ไม่รวมกรณี เช่น กล้องตก, หล่น, กระแทก, แตก, เป็นรอย หรือ โดนน้ำ ฯลฯ

*สินค้าทุกตัวจากร้าน BIGCamera เป็นสินค้ารับประกันศูนย์พานาโซนิคประเทศไทย

เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562

 

ตัวอย่าง ใบรับประกัน พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..