ประกาศ!!! นโยบายการรับประกันและค่าบริการกล้องดิจิตอลโอลิมปัส (ประเทศไทย)

ค่าบริการตรวจเช็ค

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 107.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการตรวจเช็คในกรณีไม่ซ่อม

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 107.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการอัพเดทเฟิร์มแวร์

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 321.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการทำความสะอาดเซ็นเซอร์

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 535.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการทำความสะอาดเลนส์ภายนอก

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 535.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการทำความสะอาดชิ้นเลนส์ภายในรุ่น Standard lens and Premium lens

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 535.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการทำความสะอาดชิ้นเลนส์ภายในรุ่น Pro lens

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 1,070.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการทำความสะอาดตัวกล้องภายนอก

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 535.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการค่าแรงในการซ่อมขึ้นอยู่กับความเสียหายน้อยหรือเสียหายมาก

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- ราคา 321-2,675.-

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ราคา 16,050.-

 

ค่าบริการราคาอะไหล่

ทุกรุ่น

ประกันศูนย์ไทย*
- รับส่วนลดค่าอะไหล่ 20%

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ตามราคาอะไหล่

 

มั่นใจอะไหล่ศูนย์ Olympus แท้ 100%

เนื่องจากศูนย์ไม่จำหน่ายอะไหล่ให้กับร้านทั่วไป

 

ตัวอย่าง ใบรับประกัน บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

#เงื่อนไข
1. กรุณาแสดงบัตรรับประกันศูนย์ และใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเมื่อส่งสินค้าเข้ารับบริการ
2. สินค้าประกันศูนย์ รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน และอาการเสียเดิมหลังจากการซ่อม 6 เดือน สินค้าที่ไม่รับประกันศูนย์รับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยนและอาการเสียเดิมหลังจากการซ่อม 3 เดือน
3. บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกันสินค้าที่ผ่านการซ่อมจากบุคคลอื่น หรือซ่อมโดยศูนย์ซ่อมอื่นที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งโดยโอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ:
*สินค้ารับประกันศูนย์โอลิมปัสประเทศไทย หมายถึง สินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัดและซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยโดยบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด

*สินค้าทุกตัวจากร้าน BIGCamera เป็นสินค้ารับประกันศูนย์โอลิมปัสประเทศไทย

เริ่ม 22 กรกฎาคม 2562

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์บริการของโอลิมปัสได้ทาง Inbox เฟสบุ๊คและเบอร์โทรศัพท์ 0-2000-7700 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-17:00น. หรือเว็บไซต์ได้ที่

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..