ประกาศนโยบายการรับประกันและค่าบริการกล้องดิจิตอลฟูจิฟิล์ม

โปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ

*กล้องประกันศูนย์ไทย หมายถึง กล้องที่นำเข้าและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น
**เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามใบรับประกันศูนย์ไทย ไม่รวมกรณี เช่น กล้องตก, หล่น, กระแทก, แตก, เป็นรอย หรือโดนน้ำ ฯลฯ
***เมื่อราคาอะไหล่ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น ฝาปิดบอดี้, ฝาปิดหน้าเลนส์, หลังเลนส์, แท่นชาร์ท ฯลฯ

 

 

ค่าบริการตรวจเช็ค

รุ่น X-T100, X-T30, X-T20, X-T2, X-T3, X-H1

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

หมดประกัน 1 ปี
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 107 บาท

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 8,560 บาท

รุ่น X-A3, X-A10, X-A5

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าบริการตรวจเช็ค

หมดประกัน 1 ปี
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 107 บาท

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าบริการตรวจเช็ค ราคา 6,420 บาท

โปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ

*กล้องประกันศูนย์ไทย หมายถึง กล้องที่นำเข้าและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น
**เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามใบรับประกันศูนย์ไทย ไม่รวมกรณี เช่น กล้องตก, หล่น, กระแทก, แตก, เป็นรอย หรือโดนน้ำ ฯลฯ
***เมื่อราคาอะไหล่ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น ฝาปิดบอดี้, ฝาปิดหน้าเลนส์, หลังเลนส์, แท่นชาร์ท ฯลฯ

ราคาที่แจ้งเป็นราคารวม Vat แล้ว
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ค่าบริการอะไหล่

รุ่น X-T100, X-T30, X-T20, X-T2, X-T3, X-H1

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าอะไหล่**

หมดประกัน 1 ปี
- ค่าอะไหล่ส่วนลด 50%***

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าอะไหล่ตามจริง

รุ่น X-A3, X-A10, X-A5

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าอะไหล่**

หมดประกัน 1 ปี
- ค่าอะไหล่ส่วนลด 50%***

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าอะไหล่ตามจริง

โปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ

*กล้องประกันศูนย์ไทย หมายถึง กล้องที่นำเข้าและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น
**เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามใบรับประกันศูนย์ไทย ไม่รวมกรณี เช่น กล้องตก, หล่น, กระแทก, แตก, เป็นรอย หรือโดนน้ำ ฯลฯ
***เมื่อราคาอะไหล่ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น ฝาปิดบอดี้, ฝาปิดหน้าเลนส์, หลังเลนส์, แท่นชาร์ท ฯลฯ

ราคาที่แจ้งเป็นราคารวม Vat แล้ว
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ค่าบริการทำความสะอาดเซ็นเซอร์

รุ่น X-T100, X-T30, X-T20, X-T2, X-T3, X-H1

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าทำความสะอาดเซ็นเซอร์

หมดประกัน 1 ปี
- ค่าทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ราคา 535 บาท

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ราคา 8,560 บาท

รุ่น X-A3, X-A10, X-A5

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าทำความสะอาดเซ็นเซอร์

หมดประกัน 1 ปี
- ค่าทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ราคา 535 บาท

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ราคา 6,420 บาท

โปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ

*กล้องประกันศูนย์ไทย หมายถึง กล้องที่นำเข้าและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น
**เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามใบรับประกันศูนย์ไทย ไม่รวมกรณี เช่น กล้องตก, หล่น, กระแทก, แตก, เป็นรอย หรือโดนน้ำ ฯลฯ
***เมื่อราคาอะไหล่ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น ฝาปิดบอดี้, ฝาปิดหน้าเลนส์, หลังเลนส์, แท่นชาร์ท ฯลฯ

ราคาที่แจ้งเป็นราคารวม Vat แล้ว
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ค่าบริการทำความสะอาดเลนส์

รุ่น X-T100, X-T30, X-T20, X-T2, X-T3, X-H1

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าทำความสะอาดเลนส์

หมดประกัน 1 ปี
- ค่าทำความสะอาดเลนส์ ราคา 535 บาท

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าทำความสะอาดเลนส์ ราคา 8,560 บาท

รุ่น X-A3, X-A10, X-A5

ประกันศูนย์ไทย*
ในระยะเวลาประกัน 1 ปี
- ฟรี! ค่าทำความสะอาดเลนส์

หมดประกัน 1 ปี
- ค่าทำความสะอาดเลนส์ ราคา 535 บาท

ไม่ประกันศูนย์ไทย (ประกันร้าน, ซื้อจากต่างประเทศ)
- ค่าทำความสะอาดเลนส์ ราคา 6,420 บาท

โปรดแสดงบัตรรับประกันทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ

*กล้องประกันศูนย์ไทย หมายถึง กล้องที่นำเข้าและจัดจำหน่าย โดย บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัดเท่านั้น
**เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามใบรับประกันศูนย์ไทย ไม่รวมกรณี เช่น กล้องตก, หล่น, กระแทก, แตก, เป็นรอย หรือโดนน้ำ ฯลฯ
***เมื่อราคาอะไหล่ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมอุปกรณ์เสริม เช่น ฝาปิดบอดี้, ฝาปิดหน้าเลนส์, หลังเลนส์, แท่นชาร์ท ฯลฯ

ราคาที่แจ้งเป็นราคารวม Vat แล้ว
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

มั่นใจอะไหล่ศูนย์ Fujifilm แท้ 100%

เนื่องจากศูนย์ไม่จำหน่ายอะไหล่ให้กับร้านทั่วไป

 

ตัวอย่าง ใบรับประกัน ฟูจิฟิล์มประเทศไทย

 

เริ่ม 1 มิถุนายน 2562

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..