เปิดตาดี..เพื่อสื่อมวลชน

14/11/2017

 

สภากาชาดไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการ “เปิดตาดีสู่สังคมไทย” รณรงค์จัดหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน “รถจักษุคลินิกเคลื่อนที่” นำทีมแพทย์ลงพื้นที่ให้บริการผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่มีปัญหาโรคตา อาทิ โรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อและโรคตาอื่นๆ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาอย่างถูกต้องและทันเวลาจนสามารถกลับมามองเห็นและช่วยเหลือตัวเองได้อีกครั้ง โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อท่านสื่อมวลชน หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม

 

เปิดตาดี..เพื่อสื่อมวลชน” ให้บริการตรวจสุขภาพตาสื่อมวลชนและครอบครัว โดย แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ประธานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจาก “ดวงตา” ถือเป็นอวัยวะสำคัญที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงควรตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันโรคทางตาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และรักษาได้ทันท่วงที

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆ

สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขกับกิจกรรม Olympus The Master Of Premium Photo Workshops : 2018 By BIG Camera รอบวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561
เปิดตัว FujiFilm Instax SQ6 กล้อง Analog Instax Square ตัวแรก