ประกาศรางวัลแจกจริง 20 ความสุข กับแคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2018

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ศูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความสุขให้เลือกมากที่สุด นำโดย คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ เป็นองค์ประธานในพิธีการจับรางวัลหารายชื่อผู้โชคดี 20 ท่าน เพื่อรับรางวัล แคมเปญ BIG CAMERA BIG BONUS 2018 ทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพระดับ High Class ณ ประเทศอิตาลี 8 วัน 5 คืน มูลค่า 185,681.50 บาท พร้อมเปิดประสบการณ์ครั้งสำคัญกับ Fashion Workshop สุด Exclusive ร่วมด้วย แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ นักแสดงนำดาวรุ่ง และช่างภาพระดับ TOP Class ของไทย จอร์จ ธาดา วารีช จำนวน 20 รางวัล ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2562 ซึ่งได้ทำการจับรางวัลในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมี คุณกิตติภพ ทองปล้อง เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจสอบเอกสาร

 

 

คุณชิตชัย เธียรกาญจนวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

 คุณกิตติภพ ทองปล้อง เจ้าพนักงานปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจสอบเอกสาร

 

บัดนี้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ BIG Camera BIG Bonus 2018 ทั้ง 20 รางวัล โดยมีรายชื่อผู้โชคดี ดังต่อไปนี้ 

 1. คุณ สุธิพงษ์ พยอมหอมขจร
 2. คุณ ปนัดดา ตาวะสี
 3. คุณ พรอนงค์ สีหาชาติ
 4. คุณ วชิราภรณ์ ศักดิ์ศรีวิทยา 
 5. คุณ วรางรัตน์ บ่อน้อย
 6. คุณ จุไรทิพย์ โชติเอี่ยม
 7. คุณ พิมลวรรณ บุญหรรษา
 8. คุณ สุวรรณา แซ่เต็ม
 9. คุณ ธิดารัตน์ ขจรกกดิกุล
 10. คุณ กิตติวรา คะนานัน
 11. คุณ นีรสรา มงคลสวัสดิ์
 12. คุณ รจรินทร์ แสงภารา
 13. คุณ นวนภัส ธีนจิตร์ 
 14. คุณ พัชราพร นรามาตร
 15. คุณ กิตติพงศ์ แสงทอง
 16. คุณ ฐิติรัตน์ หมู่โพธิ์
 17. คุณ ศิรภัทร พีรศักดิ์โสภล
 18. คุณ ภัทชาวดี ศิลกะพันธ์
 19. คุณ พุทธพร วงศ์สุวรรณ
 20. คุณ ชุติกาญจน์ อินทรวรศิลป์

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • รางวัลดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ในทุกกรณี
 • ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ (เว้นแต่เป็นบุพการีหรือทายาท ใช้นามสกุลเดียวกันเท่านั้น)
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 1 ใบเสร็จต่อ 1 ท่านเท่านั้น
 • โดยมีเงื่อนไข ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าที่กำหนดไว้ เป็นเงินที่ผู้โชคดีต้องชำระ 6,455.50 บาท
 • การขอรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตัวแทนใช้ชื่อภาพ เสียง และข้อมูลอื่นๆ ของผู้รับรางวัลในการโฆษณา และการค้า โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 • คำตัดสินใดๆ ของบริษัท ฯ ถือเป็นเอกฉันท์
 • พนักงานบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทั้งนี้ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในสินค้า และบริการของเรา และถือโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับผู้โชคดีกับแคมเปญ BIG Camera BIG Bonus 2018  ทั้ง 20 ท่านที่ได้รับรางวัลแพคเกจท่องเที่ยวถ่ายภาพระดับ High Class ณ ประเทศอิตาลี 8 วัน 5 คืนเพียงซื้อสินค้า ครบ ทุก 3,000 บาท ที่ร้าน บิ๊ก คาเมร่า,บิ๊ก คาเมร่า แกรอเลีย, วันเดอร์ โฟโต้ ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ ร่วมลุ้นเป็น 1 ใน 20 ผู้โชคดี จะพาคุณและกล้องดิจิตอลตัวโปรดบินลัดฟ้าไปพบกับประสบการณ์ครั้งสำคัญกับทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพ ณ ประเทศอิตาลี พร้อมร่วม Fashion Workshop สุด Exclusive ร่วมด้วย แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์ นักแสดงนำดาวรุ่ง และช่างภาพระดับ TOP Class ของเมืองไทย จอร์จ ธาดา วารีช

 

ขั้นตอนการขอรับรางวัลโครงการ BIG CAMERA BIG BONUS 2018

ขั้นตอนที่ 1

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องทำการยืนยันสิทธิ์การขอรับรางวัลด้วยเอกสารเท่านั้น โดยใช้เอกสารที่แนบมาด้วยนี้ประกอบด้วยเอกสารฉบับที่ 1 (แบบตอบรับการยืนยันสิทธิ์ขอรับรางวัล) , เอกสารฉบับที่ 2 (แบบฟอร์มข้อมูลผู้เดินทาง) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อยืนยันการขอรับรางวัลพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน, พร้อมรับรองสำเนา “ใช้สำหรับรับรางวัล BIG CAMERA BIG BONUS 2018 เท่านั้น”  สแกนเอกสารส่งมาที่  E-mail : mkt.bigcamera@gmail.com   เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องทำการชำระภาษีของรางวัล ผ่านบัญชีธนาคาร ภายใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

 

ขั้นตอนที่ 2

จัดเตรียมเอกสารพร้อมจัดส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานยื่นวีซ่า ณ สถานทูตอิตาลี ภายในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ฉบับที่ 3 (Visa Details ) โดยส่งมาที่ หญิง แผนกสื่อสารการตลาด (063-202-6957)
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แผนกสื่อสารการตลาด
115,115/1 สวัสดิการ1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160

 

รายละเอียดการการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า

หนังสือเดินทาง:

มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนหลังจากการเดินทางกลับ และจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าในหนังสือเดินทางหากไม่มีหน้าว่าง 2 หน้าตามที่กำหนด ผู้ยื่นจำเป็นต้องทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อนการยื่นขอวีซ่า

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า:

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางจำนวน 2 ใบ (ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • รูปถ่ายสีที่มีพื้นหลังสีขาวขนาดสามารถอ้างอิงได้จากรูปในหนังสือเดินทาง (3.5x4.5 cm.) รูปภาพต้องเห็นใบหน้าชัดเจน เก็บผมเรียบร้อยไม่บังใบหูและคิ้ว (สัดส่วนใบหน้าวัดจากผมถึงปลายคางต้องมีความยาว 3.5 เซนติเมตร) ไม่สวมแว่นตำและคอนแทคเลนส์และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่มีรอยขีดข่วน จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชำชน (ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (หากมี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (หากมี)
 • เอกสารการงาน
  • กรณีเป็นพนักงานหรือข้าราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานฉบับจริง(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยระบุตำแหน่งเงินเดือนระยะเวลาการทำงานและระบุวันเดินทาง พร้อมหัวกระดาษที่เป็นตราบริษัท (จดหมายจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
  • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวใช้ใบจดทะเบียนการค้ำหรือหนังสือรับรองบริษัทที่มีชื่อผู้เดินทางชัดเจน (หนังสือรับรองบริษัทต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
  • กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้ำจำเป็นต้องมีจดหมายชี้แจงให้กับทางสถานทูต เพื่อชี้แจงที่มาของรายได้แต่ละเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมหลักฐานอื่นๆ ประกอบ เช่น รูปถ่ายธุรกิจร้านค้าหรือหากเป็นนักเล่นหุ้นควรมีหลักฐานการถือหุ้น
  • กรณีไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ และยังไม่ได้เกษียณ จะต้องมีจดหมายชี้แจงให้กับทางสถานทูตทราบ เพื่อชี้แจงที่มาของรายได้ (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาใช้หนังสือรับรองการเรียนฉบับจริงที่ออกโดยสถาบันการศึกษา(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและจดหมายจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
 • เอกสารทางการเงินต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น
  • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Statement) ออกโดยธนาคารโดยให้มียอดอัพเดตล่าสุดอยู่ในเดือนที่ท่านได้คิวยื่นวีซ่า
  • สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หากมีการเคลื่อนไหวเงินย้อนหลังครบ 6 เดือนสามารถใช้สำเนาสมุดบัญชีได้ แต่ถ้าหากมีการข้ามเดือน ต้องของรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) จากธนาคาร
 • กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้เอกสารการเงินของบัญชีตัวเอง
  • จำเป็นจะต้องมีจดหมายการออกค่าใช้จ่าย โดยระบุรายละเอียดชื่อนามสกุล และความสัมพันธ์ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดหรือตามกฎหมายเท่านั้น
  • แนบเอกสารหลักฐานการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้แก่ ทะเบียนบ้านหรือใบเกิด (กรณีที่เป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์จำเป็นต้องมีสำเนาสูติบัตรแม้ว่าจะใช้บัญชีตัวเองก็ตาม)
  • แนบสำเนาเอกสารทางการเงินของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายอายุต่ำ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ 
  • จำเป็นจะต้องมีสำเนาสูติบัตร(ไม่ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • กรณีที่ไม่ได้เดินทางพร้อมกันกับผู้ปกครองไม่ว่าจะเดินทางกับพ่อหรือแม่เพียงท่านใดท่านหนึ่ง จำเป็นต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ออกโดยเขตหรืออำเภอโดยต้องระบุความพันธ์กับผู้ที่เดินทางไปด้วยและต้องใช้ฉบับจริงเท่านั้น
  • กรณีที่เดินทางพร้อมกันกับผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองมีวีซ่าอยู่แล้วจำเป็นต้องมีจดหมายชี้แจงให้กับทางสถานทูตเพื่อชี้แจงการเดินทางครั้งนี้ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือเดินทางสำเนาหน้าวีซ่าและใบจองตั๋วเครื่องบินของผู้ปกครองแนบด้วย
  • กรณีที่ผู้เยาว์มีผู้ปกครองผู้เดียวจำเป็นจะต้องมีใบปกครองบุตร (ปค.14)
  • กรณีที่ไม่มีใบปกครองบุตร (ปค.14) จำ เป็นจะต้องมี ใบจดเบียนการหย่าที่มีข้อความสลักไว้ข้างหลังใบหย่าโดยระบุตามคำ ให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ์ในการปกครองบุตรอย่างชัดเจน (คร.6)
   หมายเหตุ ทางผู้ปกครองต้องประสานงานที่สำนักงานเขตเพื่อออกหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง ที่ออกโดยเขตหรืออำเภอโดยต้องระบุความพันธ์กับผู้ที่เดินทาง

 

หมายเหตุ  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ด้านล่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนทำการยื่นของวีซ่า สถานทูตใช้เวลาทำการ 15 วันทำ การนับจากวันที่ได้รับเอกสารไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกสื่อสารการตลาด  บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2809 9956-65 ต่อ 2106 หรือ 063-202-6957
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..