ตำแหน่งงานว่าง

สมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อฝ่ายบุคคล เบอร์โทรศัพท์ : 02-809-9956-65 ต่อ 2321
 
ฝากประวัติ
 
เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา (1 อัตรา)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริัษัท
- จัดเตรียมเอกสารทางกฏหมายและเอกสารสำคัญของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-809-9956-65 ต่อ 2321 ,2322
 
Apply
 
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า (1 อัตรา)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริัษัท
- จัดเตรียมเอกสารทางกฏหมายและเอกสารสำคัญของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-809-9956-65 ต่อ 2321 ,2322
 
Apply
 
เจ้าหน้าที่โปรโมชั่นสินค้า (1 อัตรา)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริัษัท
- จัดเตรียมเอกสารทางกฏหมายและเอกสารสำคัญของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-809-9956-65 ต่อ 2321 ,2322
 
Apply
 
เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสต็อกสินค้า (1 อัตรา)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริัษัท
- จัดเตรียมเอกสารทางกฏหมายและเอกสารสำคัญของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-809-9956-65 ต่อ 2321 ,2322
 
Apply
 
เจ้าหน้าที่การเงิน (1 อัตรา)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริัษัท
- จัดเตรียมเอกสารทางกฏหมายและเอกสารสำคัญของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-809-9956-65 ต่อ 2321 ,2322
 
Apply
 
เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริัษัท
- จัดเตรียมเอกสารทางกฏหมายและเอกสารสำคัญของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-809-9956-65 ต่อ 2321 ,2322
 
Apply
 
พนักงานอัดขยายรูป (300 อัตรา)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบสัญญาต่างๆของบริัษัท
- จัดเตรียมเอกสารทางกฏหมายและเอกสารสำคัญของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ โทร 02-809-9956-65 ต่อ 2321 ,2322
 
Apply
 

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..