ตำแหน่งงานว่าง

สมัครงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อฝ่ายบุคคล เบอร์โทรศัพท์ : 02-809-9956-65 ต่อ 2321 ฝากประวัติ
ตำแหน่งงาน
Area Manager (3 อัตรา)
สมัคร

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • การศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท    สาขา การตลาด/บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างน้อย 2 ปี

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับสาขาและสำรองบุคลากรให้เพียงพอกับการขยายสาขา
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภายในสาขา
 • ความถูกต้องของการจัดระบบเอกสารที่ใช้ในสาขา
 • พัฒนาความรู้เบื้องต้นในตัวสินค้าให้กับพนักงานขาย
 • การสั่งสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละสาขา

 

ความรู้

 • มีความรู้และทักษะด้านการขาย
 • มีความรู้ทักษะในตัวสินค้า

 

ทักษะ

 • พูดและอ่านภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์WORD,EXCEL,POWERPOINTได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • มีไหวพริบปฏิภาณ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทัศนคติที่ต่อองค์กร
 • มีภาวการณ์เป็นผู้นำสูง

 

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย
 • มีประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพพิจารณาเป็นพิเศษ

 

อื่น ๆ

 • สามารเดินทางออกต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศ
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
พนักงานขาย (PC)  (100 อัตรา)
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก (2 อัตรา)
เจ้าหน้าที่การเงิน ( 1 อัตรา )

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..