4 ไอเท็มสำหรับมือใหม่ เตรียมตัวถ่าย Vlog ให้เจ๋ง

การทํา Vlog หรือคอนเทนต์วิดีโอตามโซเชียลทุกวันนี กําลังเป็นกระแสแรงสุดอินเทรนด์ คําถามแรกทีหลายคนมักถามกันคือ ต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างในการถ่ายทํา Vlog ซึงคําตอบก็คือ ใช้อุปกรณ์หลายๆ อย่างรวมกัน เพราะไอเท็มและอุปกรณ์ทุกชินมีส่วนสําคัญมากๆ จําเป็นต้องตอบโจทย์การทํา vlog ด้วย เพือผลิตชินงานทีมีคุณภาพ ทําให้คลิปทีไปลงตามชาแนลต่างๆ มีคุณภาพสูงระดับมืออาชีพ และนี่คือ 4 ไอเท็มสําหรับมือใหม่ ทีกําลังเตรียมตัวถ่าย Vlog ให้เป๊ะปัง

 

1. กล้องดิจิทัล

Cr. Alexandru G. STAVRICĂ

ในการถ่าย Vlog อุปกรณ์แรกเลยก็คือกล้องดิจิทัล ซึงก่อนทีเราจะตัดสินใจซือกล้องหรือเลือกใช้กล้องสักตัวในงานวิดีโอของเรา ต้องคํานึงถึงคุณภาพของภาพทีจะได้ น้าหนักกล้อง และความสามารถของ Autofocus เพราะคุณภาพงานวิดีโอของเราจะขึนอยู่กับอุปกรณ์ทีเราใช้

Cr. Matheus Bertelli

เริ่มกันทีคุณภาพของภาพกันก่อน ส่วนใหญ่จะขึนอยู่กับหลายๆ ปัจจัย แต่ทีสําคัญคือ เซ็นเซอร์ของกล้องและตัวเลนส์ ซึงเซ็นเซอร์ของกล้องจะมีหลายไซซ์ ยิงเซ็นเซอร์มีขนาดใหญ่มากๆ แสงจะเข้ามาในกล้องได้มากขึน เพราะเวลาเราถ่ายวิดีโอหรือภาพนิง แสงเป็นสิงทีสําคัญทีสุด โดยเฉพาะกรณีทีเป็นแสงจากธรรมชาติ

ปัจจัยต่อมาคือความละเอียดและเฟรมภาพต่อวินาที ซึงโดยปกติแล้วกล้องสามารถบันทึกวิดีโอที 1080p ก็เพียงพอสําหรับช่อง Youtube และ ช่องอืนๆ แต่ในกล้องใหม่ๆ นีสามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงถึง 4K ได้เลย และก็มีการเพิ่มฟังก์ชันเด่นๆ อย่างวิดีโอ slow­motion ทีมี fps สูงๆ แนะนําอย่างน้อยก็สัก 60 fps ถ้าเราอยากให้ช็อตของเราสมูธ หรือถ้า 120 fps ก็จะได้ฟุตเทจ slow­motion เจ๋งๆ

Karyme França

มาต่อกันอีกปัจจัยหนึ่งคือ ความสามารถในการโฟกัส เพราะเวลาทํา Vlog ทีเราต้องถ่ายคลิปอยู่ตลอดเวลา โฟกัสจึงต้องจับทีตัวแบบทีทํา vlog และโฟกัสในบางรุ่นอาจจะเหมาะกับภาพนิ่งมากกว่า

ไปทีนํ้าหนักของกล้องกันบ้าง เพราะชาวทําคลิปหรือ Vlog หลายๆ คนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปโดยวางกล้องบนขาตังแค่ในห้องกันเฉยๆ โดยส่วนมากเราก็จะถือกล้องแล้วออกไปถ่าย outdoor กันมากกว่า นํ้าหนักของกล้องจึงเป็นอีกปัจจัยหนึงทีต้องคํานึงถึง ยิ่งกล้องทีนําหนักเบาๆ ก็ทําให้เราถือถ่ายได้สบาย เพราะเราก็ต้องต่อไมโครโฟนหรือบวกนํ้าหนักของกิมบอลเข้าไปอีก

Image by Jan Kuss from Pixabay

และสุดท้าย กล้องรุ่นไหนทีมีจอฟลิบได้ ยิงได้เปรียบ เราจะมองเฟรม สะดวกในการจัดองค์ประกอบเวลาถ่าย Vlog ได้ และที่สําคัญเราจะรู้ว่าเราโฟกัสเข้าหรือไม่ เพราะมีบางครั้งทีหลายคนถ่ายมาแล้ว ไม่สามารถรู้ได้ว่าหลุดโฟกัสตอนถ่าย ส่วนจอที่ฟลิบได้นันแนะนําว่าให้ลิบออกด้านข้างจะดีกว่า เพราะถ้ารุ่นไหนทีฟลิบลงด้านล่าง ส่วนใหญ่ก็จะติดตังกับขาตังกล้องไม่ได้ หรือถ้าฟลิบขึนด้านบน ก็จะลําบากเวลาต้องต่อไมค์ติดหัวกล้อง

Photo by CoWomen on Unsplash

 

2. ไมโครโฟน

พอเรามีกล้องดิจิทัลที่ตอบโจทย์การทํา vlog หรือทําคลิปของเราแล้ว ไอเท็มที่ห้ามมองข้ามอย่างหนึ่งคือไมโครโฟนเจ๋งๆ สักตัว เพราะเสียงเป็นสิงทีสําคัญมากเช่นกัน คนทีชมคลิปของเราจะได้ยินเสียงควบคู่ไป กับภาพ ถ้าคุณภาพเสียงของเราไม่ดี คนก็อาจจะเลิกติดตามช่องยูทูปของเรา โดย ไมโครโฟนทีจะตอบโจทย์การทํา vlog นัน จะต้องตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ และเสียงจะต้องชัดเจนมากทีสุดเท่าทีทําได้ ที่ชาว vlog นิยมใช้กันก็คือ ไมค์ wireless ไมค์ shotgun หรือไมค์หัวกล้อง ซึงช่วยเก็บเสียงบรรยากาศรอบๆ ได้ดี และเหมาะกับใช้งานในระยะไกลอีก

Cr. Bruno Massao

Cr.Prime Cinematics

 

Cr. lucas Favre

 

3. ไฟเสริม

แสงเป็นอีกสิงที่ห้ามมองข้ามในงานวิดีโอ ยึดหลักตามภาพนิ่งเลย ทีเราต้องใช้แสงสวยๆ ในภาพถ่าย แน่นอนว่าเราไม่สามารถควบคุมแสง ได้ตลอดเวลา ยิ่งออกไปเดินถ่าย Vlog ตอนกลางวันตามถนน แนะนําให้เป็นแสงธรรมชาติดีกว่า หรือถ้าถ่าย Indoor พยายามหาหน้าต่าง และรอจนกระทั่ง ambient light นุ่ม จนทําให้เราวัดแสงได้พอดี เมือตัวเราไปอยู่ตรงหน้ากล้อง หรือถ้าใครมีไฟ LED เล็กๆ ก็สามารถใช้ได้ อาจจะใช้สักสองตัวก็ได้ หรือตัวเดียวก็เพียงพอ ขึนอยู่กับไซซ์ และห้ามมองข้ามการจัดมุมของแสงไฟ เพราะถ้าจัดมุมไม่ดี แสงไม่สวยแน่ๆ

Cr. Min An from Pexels

 

4. ขาตั้งกล้อง

และไอเท็มสุดท้ายทีต่อให้มีกล้องดิจิทัลดีๆ แล้ว ก็ไม่ควรมองข้ามคือ ขาตั้งกล้องดีๆ เพือกันไม่ให้กล้องสัน จนช็อตของเราเบลอ อย่างบางคนมีกล้องที่นําหนักมากๆ และต้องถือกล้องเดินไปเดินมา ก็มีโอกาสที่ช็อตจะเบลอ แต่ถ้าตั้งไว้ทีโต๊ะหรือวางไว้อยู่กับทีก็ไม่มีปัญหา อย่างทีบอกไปแล้วว่ากล้องนําหนักเบาๆ บวกด้วยขาตั้งกล้องเล็กๆ ถือสะดวกสบาย เหมาะกับการเดิน ถึงจะตอบโจทย์ชาว Vlog ที่สุด

เอาแหละที่นี้หากคุณพร้อมแล้วที่จะเป็น Vlogger อย่าลืมหยิบไอเท็มให้ถูกกับ Lifestyle ที่ใช่ แล้วเตรียมตัวเป็น Vlogger หน้าใหม่ ที่พร้อมจะปัง ดังเว่อร์กกันได้เลย

via mrgavinbell.comwirerealm.comlaptopmedia.com, vloggerpro.comengagelive.cophotographywith.com

ไม่พลาดข่าวสารโปรโมชั่นและสินค้าใหม่ล่าสุดจากเรา!

Gif party in your inbox? Learn more..